Incoterms

Inkoterms

Inkoterms (Incoterms) su jednoobrazna međunarodna pravila u trgovačkim poslovima, koje radi olakšanja spoljnotrgovinskog prometa izdaje Međunarodna trgovinska komora u Parizu.

Inkoterms (Incoterms) su jednoobrazna međunarodna pravila u trgovačkim poslovima, koje radi olakšanja spoljnotrgovinskog prometa izdaje Međunarodna trgovinska komora u Parizu. Inkoterms je pojam koji označava transportne klauzule kojima se precizira niz prava i obaveza kupaca i prodavaca a naročito: prelazak rizika, prelazak troškova, mesto, vreme i način predaje, pribavljanje transportnog sredstva, osiguranje u transportu, i dr. Svaka od Inkoterms skraćenica označava određen položaj robe u prometu, odnosno ugovorene uslove isporuke. Obaveze stranaka iz Inkoterms-a nastupaju samo u slučaju ako je prethodno dogovoreno njegovo korišćenje.

Opšta pravila

Prilikom primene odredbi iz klauzula poželjno je pridržavati se određenih pravila:
– ukoliko nije izričito drugačije navedeno u kupoprodajnom ugovoru, dužnosti prodavca ne obuhvataju obavezu da uruči polisu osiguranja u korist kupca;
– na isti način (tj. ako nije izričito drugačije ugovoreno) svaka isprava o prevozu, koju prodavac stavlja na raspolaganje kupcu, mora biti čista;
– „zemlja otpreme” znači zemlja odakle prodavac treba da otpremi robu ka imenovanom mestu isporuke na granici ili u zemlji uvoza, bilo putem javnog prevoznika bilo koristeći vlastita prevozna sredstva;
– „troškovi” znače svaku naknadu, dažbine i izdatke vezane za izvršavanje obaveza obe ugovorne strane a koji nastaju i terete ih i koje ugovorne strane plaćaju saglasno odgovarajućim propisima;
– „konosman” znači dokument koji je izdao prevoznik ili neko drugi u njegovo ime; on predstavlja potvrdu da je roba utovarena i služi kao dokaz o postojanju ugovora o prevozu, isto tako i kao dokaz o isporuci robe na brod; može glasiti na vozarinu plaćenu unapred ili vozarinu plativu na odredištu;
– stranke su slobodne da posebnim odredbama obesnaže sve ono što je pravilima predviđeno;
– stranke mogu usvajati Inkoterms-e kao opštu osnovu svog ugovora, ali mogu ugovoriti i razne varijacije ili dopune prema potrebama određenih trgovinskih struka ili u skladu sa okolnostima ili prema njihovim specifičnim potrebama;
– nijedna odredba u njima ne utiče neposredno ili posredno na odnose ma koje stranke sa prevoziocem koji su definisani u ugovoru o oprezu;

Leave a Comment