Kontakt

sl5
Vedeto plus doo
11080 Zemun,
Pavla Vuisića 44
Komercijala
Commercial
mob: + 381 65 83 98 303
mob: + 381 65 83 98 305
 mob: + 381 65 83 98 306
Logistika
Logistics
mob: + 381 65 83 98 304
Carinski sektor
Customs sector
 mob: + 381 65 83 98 302

Kontakt form:

Vedeto plus doo

Vedeto plus d.o.o. je međunarodna špedicija koja Vam pruža kompletnu uslugu logistike, carinskog zastupanja i transporta.

Podaci firme Vedeto plus d.o.o

PDF dokument sa podacima naše firme!
Link

Starija ćerka firma - Vedeto d.o.o

Vedeto d.o.o. je međunarodna špedicija koja Vam pruža kompletnu uslugu transporta, logistike i carinskog zastupanja. Pod poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije koje predstavljaju osnovnu delatnost preduzeća, podrazumevaju se poslovi zaključivanja ugovora o prevozu u svim vidovima saobraćaja, organizovanje prevoza sopstvenim i tuđim prevoznim sredstvima, posredovanje u obavljanju carinskih radnji, skladištenja robe, organizovanje zbirnog i integralnog transporta, i tarifska obrada dokumenata.

Posetite sajt - Vedeto d.o.o

Link ka web prezentaciji - Vedeto d.o.o.
Link