Prateća muzička podloga - pritisnite - Play

Logistics & Transport

Mi smo Vedeto plus d.o.o.

Vedeto plus d.o.o. je međunarodna špedicija koja Vam pruža kompletnu uslugu transporta, logistike i carinskog zastupanja.

Špedicija Vedeto Plus iz Zemuna – član BSBA

BSBA
BELGIAN – SERBIAN BUSINESS ASSOCIATION
The forum for the Belgian – Serbian Business

Belgijska srpska poslovna asocijacija je srce rastuće mreže sa pristupom različitim kompanijama i institucijama koje su direktno uključene u perspektivu i poslovanje u Srbiji i Belgiji. 

M I S I J A

Misija je kratka i jasna izjava o razlozima postojanja organizacije, njenoj ulozi, funkciji koju želi da ispuni, osnovnom krugu klijenata, i metodama pomoću kojih organizacija namerava da ispuni svoj cilj.

VIZIJA

Vizija je proces u kome najviši menadžment organizacije kreira viziju – sliku o budućnosti organizacije, i u skladu s tim stvara neophodne procedure i sprovodi aktivnosti kako bi tu sliku pretvorio u stvarnost.

IMPLEMENTACIJA

Kada su svi ciljevi postavljeni, planovi utvrđeni, sve organizacione pripreme završene i svi potrebni resursi obezbeđeni, dolazi se do ključne faze procesa - implementaciju projekta....................

Mi ne činimo uslugu klijentu kada ga uslužujemo - on čini uslugu nama kada nam dozvoljava da ga uslužimo.

Postoji jedan univerzalan gest koji ima univerzalno značenje, a to je - osmeh!
Valerie Sokolosky
founding experts
Zapamtite: bez obzira koliko društvo postane kompjuterizovano, ljudi će uvek ceniti i nagraditi kvalitetnu uslugu i vaše toplo, iskreno i dobronamerno ponašanje.
John Tschol
Customer Service Strategist

Mi smo Vedeto plus d.o.o.