misija

Važan i nezaobilazan aspekt kompleksnog procesa strateškog
planiranja jedne organizacije čine njena misija!

Izjava o misiji daje okvir za formulisanje specifičnih poslova i aktivnosti koje će organizacija obavljati, definiše prostor i tržište u kome će se organizacija nadmetati, određuje na koji način će se resursi preusmeravati i koji će biti pravac razvoja i rasta u budućnosti.

Osnovna svrha misije je da članovima organizacije usmeri pažnju i razmišljanje na suštinski razlog postojanja organizacije, kao i da im objasni na koji je način to što oni rade deo jednog višeg i opšteg cilja.

                                                                                     Izjava o misiji može nastati na dva načina:

1. da vodeći čovek ili najuži vrh organizacije formuliše misiju u skladu sa svojom percepcijom vrednosti za koju se organizacija zalaže, i sa takvom izjavom upozna ostale članove organizacije koji treba takvu izjavu da uvaže i po njoj postupaju.

2. da misija nastane ˝demokratski˝ - procedurom koja duže traje, ali iz koje proističu neuporedivo veće koristi. U stvaranju misije na ovaj način učestvuju svi zaposleni, time što svako ističe vrednosti za koje smatra da najbolje odslikavaju delatnost i svrhu postojanja organizacije. U skladu s tim izborom, dolazi se do vrednosti koje su zajedničke za većinu zaposlenih, iz kojih se kasnije formuliše sama izjava o misiji. Prednost ovako formulisane misije sastoji se u tome da je svi zaposleni prihvataju kao svoju, jer su u njenom stvaranju aktivno učestvovali, a ne kao nametnuti od strane vrha organizacije. To u velikoj meri utiče na njihov stav prema tim vrednostima, što ima pozitivne efekte na njihovu motivaciju i odnos prema poslu.